Sioens jaarverslag 2020: een wereldspeler in woord en beeld

  • Strategie
  • Creatie
  • Jaarverslag

Sioen is letterlijk van alle markten thuis: van spinnen tot coaten, van sportmatten tot geotextiel, van Australië tot Chili. Drie divisies met tientallen merken leiden alles in goede banen. En dat voor 45.000 verschillende producten in 127 landen. Geef toe: het concept ‘Anytime, anywhere’ voor het laatste jaarverslag is er niet bepaald naast.

De wind of change in 2018

Eind 2018 schakelde Sioen voor het eerst een externe partner voor z’n jaarverslag in. Wij apetrots natuurlijk. Al zaten enkele eerdere succesvolle samenwerkingen (zoals klantencases en een equity story), en ons portfolio van (award-winning) jaarverslagen, daar natuurlijk voor iets tussen. Dat die editie een knaller werd, maakte dat we voor de volgende uitgave opnieuw het vertrouwen kregen.

Alle registers open

Begin 2020 lag de lat nog wat hoger: we namen ons voor om van de nieuwe editie hét referentiedocument voor investeerders én breed publiek te maken. Op 2 maanden tijd boksten we in nauwe samenwerking een vernieuwd bedrijfsverhaal ineen: het concept ‘Anytime, anywhere’, interviews met de CEO en afdelingshoofden, een krachtige vertaling van de strategie, een 24-urentocht doorheen de wereld van Sioen, een fris design en nog veel meer. Dat ziet er in finale vorm zo uit.

Maatschappelijk betrokken in woord en daad

Een speciale vermelding verdient het onderdeel ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’. We gingen met Sioen de strategische uitdaging aan om alle acties doorheen het jaar en het eigen aanbod aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te koppelen. Het resultaat is een handig overzicht van de maatschappelijke bijdrage van Sioen, verdeeld over de 5 P’s: people, planet, profit, prosperity & peace.

Stiekem jaloers?

Laat ons snel even samenzitten.