Kritisch evalueren, vervolgens doordacht optimaliseren

Een béétje contentstrategie stuurt z’n koers voortdurend licht bij. Onder invloed van veranderende publieksnoden, businessdoelen, kanalen en concurrentie, maar ook door kritische reflecties. Daarom rapporteren wij transparant en met open vizier: wat werkt wonderwel en waar verdienen jouw en onze inspanningen bijsturing?

Wat, hoe, wanneer en waarom we evalueren: de bouwstenen van onze meetplannen leggen we liefst al vast in je strategisch plan. Dat bepaalt immers welke KPI’s en metrics je aandacht verdienen in functie van je doelstellingen. Cijfers en conclusies rapporteren we vervolgens op regelmatige basis aan alle betrokkenen in je organisatie. Zo bouwen we mee aan een intern draagvlak en een cultuur van content.

We meten, evalueren en rapporteren in functie van drie doelstellingen: marketing, corporate en hr.

Scherpe focus op je doelstellingen

Wij evalueren en rapporteren functioneel: geen mooie grafieken om ons collectief aan te vergapen, maar wel inhoudelijke conclusies die ons toelaten om strategisch bij te sturen én die dienen als inspiratiebron voor nieuwe ideeën. Op die manier houden we de focus op je doelstellingen scherp.

Je ambities realiseren met content?

Wij denken graag vrijblijvend met je mee.