Services
  • Duurzaamheidscommunicatie
  • Creatie
  • Interne communicatie

Go the green way: zo engageert Audi Brussels een hele fabriek voor duurzaamheid

Klant

Audi Brussels, historische fabriek in Vorst en producent van 100% elektrische Audi-modellen.

Uitdaging

3.000 medewerkers – waarvan het merendeel arbeiders – informeren en engageren rond de duurzaamheidsstrategie en -acties van vandaag en morgen.

Aanpak

We vertaalden de corporate duurzaamheidsstrategie naar een interactieve beurs in hun strategisch gelokaliseerde showroom.

Duurzaamheid. Voor een grote productiesite als Audi Brussels geen modegril, maar een strategische prioriteit. De fabriek volgt de ambitieuze plannen van de Audi-groep: ‘Mission:Zero’. Met targets rond onder meer CO2-uitstoot en waterverbruik. Maar hoe krijg je een hele fabriek mee in zo’n plan?

Missie

Mission:Zero

Over de duurzaamheidsstrategie van de Audi-groep geen klachten: Mission:Zero barst van ambitie, en maakt die ook concreet. Met heldere doelstellingen en cijfermatige targets in 4 categorieën: grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, afvalverwerking en waterverbruik. Vier gebieden waarin een uit de kluiten gewassen fabriek als Audi Brussels een grote impact kan hebben op klimaat en milieu.

Zoals wel vaker bij interne communicatie, is de uitdaging om die grootse plannen concreet en tastbaar te maken voor medewerkers. Wat betekent Mission:Zero in de dagelijkse werking van de fabriek in Vorst? Waarom is duurzaamheid een zaak van alle Audianers, en niet alleen van het management? De corporate strategie laagdrempelig en vlot verteerbaar tot bij de 3.000 werknemers krijgen: dat was ónze missie.

Doelgroep

Blue collar

Extra uitdaging in dit interne communicatieproject: de doelgroep. 7 op de 10 medewerkers bij Audi Brussels zijn arbeiders. Zij hebben weinig tijd: tijdens de shift gaat alle aandacht naar de wagens en veiligheid. Een longread over duurzaamheid lezen gaat dus niet. Hoewel Audi Brussels heel veel kàn vertellen over duurzaamheid, lag de kunst erin om dat niet te doen. Less is more.

Om alle Audianers mee te krijgen, moesten we het verhaal niet alleen gebald brengen, maar vooral ook op een manier iedereen – arbeiders en bedienden – aanspreekt. In plaats van statische teksten op de interne communicatie-app, kozen we daarom voor een tastbare ervaring. Enter: Go the green way.

Christian Stragier Environmental Officer
Flexibiliteit was key in dit project. De bereidheid van het team om tegemoet te komen aan onze soms wat wispelturige wensen, heeft het succes van Go the green way mee bepaald.
Het idee

Green carpet

Met ‘Go the green way’ bedachten en bouwden we op een paar weken tijd een interactieve duurzaamheidsbeurs in de showroom in Vorst. De beurs nodigt medewerkers uit om de groene loper te volgen en zo samen met Audi Brussels een positieve impact te maken op het milieu.

De codewoorden van Go the green way? Laagdrempelig, concreet, tastbaar en engagerend.

  • Laagdrempelig, want de werknemers van Audi Brussels kunnen zelf door de beurs wandelen en op een kwartiertje heel wat bijleren over de verschillende acties in de fabriek.
  • Concreet, want op de vier beursstanden lichten we elk Mission:Zero-thema toe met lokale projecten en cijfermatige targets en resultaten. Geen corporate blabla, maar echte acties met echte impact.
  • Tastbaar, want bij elke stand tonen we real-life het resultaat van de duurzaamheidsprojecten: een 3D-geprinte bank uit afval, een bokaal met gerecycleerd plasticgranulaat, een doorsnede van een groendak …
  • Engagerend, want behalve info over de acties van Audi Brussels, krijgen de medewerkers doorheen de beurs ook tips mee om thuis hun steentje bij te dragen. Door quizvragen te beantwoorden via de medewerkers-app kunnen ze mooie prijzen winnen. En ze kunnen op de beurs ook een handvol workshops (vb. over mobiliteit en regenwatergebruik) volgen om actief met duurzaamheid aan de slag te gaan.


Impact

De milieuweek voorbij

De milieuweek was een groot succes: de werknemers van Audi Brussels kwamen met veel interesse langs op Go the green way. Ook in de medewerkers-app regende het positieve reacties. Jammer dat een (milieu)week slechts 5 dagen duurt...

Dat vond Audi Brussels ook. In plaats van de beurs af te breken, lieten we Go the green way gewoon nog een maand langer lopen. Zodat nog meer medewerkers op een interactieve manier het duurzaamheidsverhaal van Audi Brussels konden ontdekken. Door de showroom helemaal in de beursstijl in te kleden, ving trouwens ook wie niet op de beurs geraakte een glimp van de actie op. Alle werknemers wandelen namelijk langs de showroom aan het begin en einde van hun shift. Zo plantten we duurzaamheid in de hoofden van de meer dan 3.000 Audianers.

En ook de pers kwam langs. Dankzij ‘Go the green way’ kregen internationale journalisten een handige samenvatting van de acties in Vorst. Het perfecte startpunt om hen verder onder te dompelen in de ambitieuze plannen van Audi Brussels.

Bram Kessen Environmental Coordinator
De frisse kijk van het com&co-team op duurzaamheid was een echte meerwaarde: ze resulteerde in een levendige en boeiende ervaring voor de Audi Brussels-medewerkers.
Ook wilde plannen met je