Maar hoe maak je van je medewerkers enthousiaste online ambassadeurs? Deze 4 pijlers voorzien je ‘employee advocacy’-programma van stevige fundamenten.

1. Awareness: creëer bewustwording

Succes op sociale media staat of valt met het opstellen van een duidelijke strategie, haalbare ambities en kpi’s, en heldere interne gebruiksrichtlijnen. Dat alles op papier zetten, is een cruciale eerste stap. Maar om je medewerkers mee op de kar te krijgen, is het even belangrijk om intern ook uitgebreid te communiceren over je socialemediastrategie en de voordelen.

Een greep uit de mogelijke kapstokken voor je interne communicatie:

 • ‘Onze strategische pijlers en richtlijnen voor sociale media’
 • ‘Wat we op sociale media willen bereiken’
 • ‘Hoe jij ons kan helpen op sociale media’
 • ‘Hoe sociale media onze communicatiedoelstellingen ondersteunen’
 • ‘Waarom jouw rol als online ambassadeur essentieel is’
 • ‘De voordelen van online ambassadeurschap voor jou als medewerker’

Geef je medewerkers bovendien de kans om de interne richtlijnen te leren kennen tijdens praktische opleidingen. Die bieden je trouwens de ideale gelegenheid om je topambassadeurs te identificeren. Zo kan je – bijvoorbeeld via een enquête aan het einde van de trainingssessie – nagaan wie een actieve rol wil spelen in de verdere uitrol van je socialemediastrategie.

In de praktijk

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen, besliste begin 2018 om van ambassadeurschap een prioriteit te maken. Om meer bewustzijn te creëren, hielpen wij bij de uitrol van een interne communicatiecampagne, met de 4 internationale buyer persona’s van FIT als uitgangspunt.

Tijdens interactieve workshopssessies stelden we de buyer persona’s voor aan alle buitenlandse vertegenwoordigers van FIT. Vervolgens maakten we een reeks intranetartikels die niet alleen het hoe en waarom van deze persona’s uit de doeken deden, maar ook hoe FIT-medewerkers hun steentje kunnen bijdragen. Tot slot zorgden we voor gerichte oproepmails met een bijbehorende video in naam van de CEO van FIT.

2. Community: bouw een intern draagvlak op

Hoe breder het interne draagvlak van bij de start, hoe groter de kans op slagen van je employee advocacy-programma. Je topambassadeurs kunnen je helpen om dat draagvlak uit te bouwen. Benoem hen bijvoorbeeld tot ‘employee advocacy leaders’ en wijs hun verantwoordelijkheden toe, zoals:

 • workshops en trainingssessies organiseren
 • communiceren over je socialemediadoelstellingen naar hun teams en directe collega’s
 • incentives bedenken om medewerkers aan te moedigen je content te delen

Probeer je topambassadeurs en employee advocacy leaders ook zoveel mogelijk te betrekken in de creatieprocessen van je content. Verzamel bijvoorbeeld op regelmatige basis hun ideeën en suggesties tijdens een redactieraad. Die input kan je vervolgens gebruiken om nieuwe, relevante contenttopics te bepalen en je contentkalender vorm te geven.

Verder loont het ook om het communitygevoel binnen je hele bedrijf aan te scherpen. Een ‘branded hashtag’-campagne is daarvoor een ideaal initiatief:

 • creëer een hashtag rond thema’s zoals je bedrijfscultuur en -waarden, de jongste telg in je product- of dienstenaanbod, employer branding, innovatie enzovoort;
 • koppel die hashtag aan een specifieke oproep of call-to-action;
 • moedig je medewerkers aan de hashtag te gebruiken op sociale media bij het publiceren van foto’s, statusupdates of andere socialemediaberichten;
 • lanceer de campagne intern (na een eventuele pilootfase met je topambassadeurs) en koppel er een wedstrijd of een andere incentive aan.

3. Empowerment: reik je ambassadeurs kennis en tools aan

Stel, je hebt met veel trots een kersvers artikel gepubliceerd op LinkedIn Pulse. Wat is je eerste bekommernis? Juist: je hoopt op mogelijk likes, shares en comments. Dat is niet anders voor medewerkers die content van of over je bedrijf verspreiden.

Wapen hen daarom met praktijkinzichten: over welke onderwerpen heb je het wel of niet op sociale media? Hoe bepaal je het ideale format? Wanneer en hoe frequent publiceer je het best? Het zijn stuk voor stuk relevante vragen die je in een interne opleiding of een handleiding met best practices kan gieten. Om je ambassadeurs ook praktisch te ondersteunen, kan je de meest deelwaardige contentstukken in de kijker plaatsen in je interne nieuwsbrief of op je intranet – compleet met handige weblinks om het delen te vereenvoudigen.

In de praktijk

In het FIT-project gingen we ook met tools voor employee advocacy aan de slag. De keuze viel op Social Seeder, dat medewerkers wereldwijd toelaat om de socialemediaberichten van FIT in amper twee clicks te delen via hun eigen profielen. We gaven het algemene bedrijfsprofiel vorm, ronselden interne ambassadeurs via campagnemails, en creëerden content op maat voor een eerste grootschalige actie: een interne oproep om de nieuwe imagofilm van Vlaanderen zoveel mogelijk te delen.

Belangrijke kanttekening: hoe makkelijker het is om bedrijfscontent te delen, hoe sneller mensen zich verplicht voelen. Benadruk dus altijd dat het ambassadeurschap vrijblijvend is.

4. Rewards: meet en beloon

Na afloop van een project volgen standaard een evaluatie en bijsturing. Idem dito voor je employee advocacy-programma.

Volg daarom relevante cijfers op, zoals:

 • hoeveel medewerkers je content deelden
 • de top 5 ambassadeurs
 • de top 10 meest gedeelde content
 • de engagementscores van gedeelde content
 • het aantal conversies dankzij employee advocacy

Communiceer ook intern over de belangrijkste resultaten. Zo toon je je appreciatie en creëer je trots. Koppel aan bepaalde metrics eventueel ook beloningen, of richt af en toe de spotlights op een van je topambassadeurs. Een gezonde (!) dosis collegiale competitie en complimenten doet wonderen voor je employee advocacy.