Alleszins ziet het ernaar uit dat Covid-19 zich op lange termijn genesteld heeft in onze systemen. En dat corona ook op ons metier een impact zal hebben.

1. Interne communicatie wordt megabelangrijk

Allicht zullen we – telkens wanneer het virus opflakkert – blijven overgaan naar zoveel mogelijk afstandswerk. Ook in bedrijven waarin dat nooit eerder aan de orde was. In die situatie worden ‘betrokkenheid’ en ‘engagement’ echt een dingetje. Alle medewerkers moeten aan één zeel trekken, weten wat de doelstellingen zijn, hoe ze eraan kunnen meewerken, bereid zijn om ervoor te gaan.

Met andere woorden: het bedrijf moet meer zijn dan een winstmachine. Het moet een klare doelstelling hebben, die relevant is voor iedereen die er werkt. En als die doelstelling er is, moet ze ook door alle medewerkers gekend zijn en gedragen worden. Het communiceren over de doelen, de stand van zaken, de manieren waarop: dat alles wordt essentieel om een ‘bedrijfscultuur’ te bewaren in tijden van afstandswerken.

Bedrijven die hier niet op inzetten, zullen een hoge prijs betalen. In minder gemotiveerde medewerkers, hoge ziekte- en verzuimcijfers, in inefficiënte samenwerking. In die zin wordt interne communicatie in de komende jaren misschien wel even belangrijk als externe.

2. Extern moet het verhaal scherp staan

In de voorbije jaren groeide alles: de business, de activiteiten, de departementen, het aanbod, de budgetten. Ondanks contentkalenders, goede intenties en regelmatige redactievergaderingen werd ad hoc soms een kluwen van verhaallijnen gecreëerd rond merken en bedrijven.

Het is geen toeval dat wij net in deze periode met verschillende grote klanten een strategische oefening voeren naar hun ‘main story’ en ondersteunende ‘storylines’. Het is tijd om orde te brengen in de brousse. Zodat we na de heropstart met een duidelijk verhaal naar buiten kunnen komen: wat doen we, waar staan wij voor, waaraan werken wij, in welke domeinen zetten wij de toon.

Want wanneer de heropstart ook komt, élk bedrijf zal élke potentiële klant willen benaderen. Het verschil tussen de diverse spelers kan maar beter loepzuiver zijn.

3. De lijn tussen het essentiële en niet-essentiële

Met deze crisis is een nieuwe lijn getrokken: tussen het essentiële en het niet-essentiële. Essentiële en niet-essentiële beroepen. Essentiële en niet-essentiële verplaatsingen. Essentiële en niet-essentiële sectoren. Ook de opdrachten waarop we bij com&co momenteel draaien, zijn vooral de essentiële.

Hier en daar gaan stemmen op om – ook na de crisis – meer terug te plooien op het essentiële. Omdat het goed is voor onze innerlijke rust, voor de natuur en het klimaat.

Uiteraard moeten we overhouden aan deze crisis wat er positief aan blijkt: files zijn inderdaad niet-essentieel. En afstandswerken is makkelijker dan we voordien dachten. Maar laat ons niet vergeten dat vooral in het niet-essentiële de fun schuilt. In het werk omvat het niet-essentiële de creatieve campagnes. En privé zitten daar onze sociale belevenissen, onze avontuurlijke reizen, onze culturele ontdekkingen. Ik kijk er echt naar uit om er mijn agenda opnieuw mee op te fleuren.