Strategisch advies doet Actiris de kracht van content ontdekken

  • Strategie
  • Creatie
  • Distributie

De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris brengt enerzijds werkzoekenden en werkgevers samen, anderzijds organiseert ze de doorstroom naar werk. Een dubbelmandaat dat heel wat kennisopbouw, advies en sensibilisering vergt. Een switch naar contentmarketing kon daarom niet uitblijven. Om de strategie vorm te geven en nieuwe processen op de rails te zetten, rekende Actiris op com&co.

In een ambitieus traject – en vrij korte tijdsspanne – zorgde com&co voor een:

  • buyer persona-onderzoek: op basis van diepte-interviews met werkzoekenden en werkgevers brachten we Actiris’ doelpubliek en hun contentnoden overzichtelijk in kaart.
  • contentstrategie: vanuit de doelstellingen, de buyer persona’s, een website-audit en een stakeholderanalyse stippelden we Actiris’ contentstrategie uit, van concept tot distributieplan. Ook de processen om de strategie succesvol uit te voeren, tekenden we uit.
  • contentplatform: in samenwerking met HubSpot-specialist Leadstreet lanceerden we een Actiris-blog voor Brusselse werkzoekenden én werkgevers. Leadstreet tekende voor de technische ontwikkeling, com&co voor de visuele stijl met bijbehorende fotoshoot.
  • contentcreatie: tijdens het strategisch voortraject bepaalden we Actiris’ unieke contentdomein. Samen met hun communicatiedepartement vertaalden we dat naar content in verschillende formats waaronder blogposts, infografieken, templates en video’s.
  • contentmanagement: via een tweewekelijkse redactiemeeting en trimestriële content board zorgen we voor een continue toevoer aan ideeën.

Sander Laridon Communicatiedirecteur bij Actiris

Samen met com&co zijn we erin geslaagd om een nieuwe filosofie en dynamiek in onze communicatie te introduceren: een switch van productcommunicatie naar contentmarketing. Met meetbare conversiedoelstellingen én creativiteit voorop. Wat in het begin gestuurd werd door enkelen, werd al snel gedragen door iedereen. Dit door snelle, becijferde resultaten.

Hoe wij zo’n contentstrategisch project aanpakken?

Wij lichten het je graag live toe