Socially Sorted waagde zich onlangs aan een infografiek over het maken van een infografiek: 7 Superpowers of a Knockout Infographic. Volgens het Australische bureau voor socialemediastrategie stel je best drie vragen voor je effectief aan de slag gaat:

Vraag 1: welk verhaal willen we vertellen?

En aan wie precies? Aan de basis van een geslaagde infografiek ligt één kernboodschap waarmee je je tot een specifieke doelgroep richt. Vermijd complexe gedachtegangen met veel zijsprongen. Ze maken je infografiek niet alleen lang, de essentie dreigt ook te verdrinken. De ultieme test? Lukt het om het verhaal samen te vatten in één zin, dan zit je goed.

Door je doelgroep relevante, inspirerende inzichten mee te geven, profileer je je als expert in je markt. Borstklopperij of verdoken reclame zijn uit den boze. Vertrek van een relevante uitdaging van je doelgroep, of van een problematiek waar de hele sector mee af te rekenen heeft.

Vraag 2: leent dat verhaal zich wel tot een visuele voorstelling?

Aangezien het om een info-‘grafiek’ gaat, is het cruciaal dat de informatie die je wil verspreiden, zich leent tot visuele storytelling. Blijkt dat toch niet zo evident, kies dan voor een blogpost of artikel.

Een infografiek moet catchy ogen en stilistisch één geheel vormen. Beperk daarom het kleurenpalet en het aantal fonts, laat voldoende witruimte en wijs je lezer de weg doorheen het verhaal. Want wie verdwaalt, haakt af.

Sommige infografieken zijn pure datavisualisaties, andere bevatten nauwelijks cijfermateriaal. Data zetten je verhaal extra kracht bij, op voorwaarde dat ze van een betrouwbare bron afkomstig zijn. Met andere woorden, te pas en te onpas met getallen en percentages strooien, is geen goed idee.

Vraag 3: hoe raakt die infografiek bij onze doelgroep?

Verspreid je infografiek op de socialenetwerksites waarop je doelpubliek actief is en motiveer invloedrijke bloggers en toonaangevende spelers binnen je branche of vakgebied om te sharen. Zorg voor een wervende titel waarin de term ‘infografiek’ niet mag ontbreken.

Maar alles start natuurlijk bij je bedrijfswebsite. Publiceer de infografiek er, samen met een artikel of blogpost die de context schetst. En zorg ervoor dat geïnteresseerden, uit welke hoek ook, er terechtkomen.